yakut özcan kişisel blog: Endüktif Yaklaşım Sensörleri

19 Mayıs 2014 Pazartesi

Endüktif Yaklaşım Sensörleri

        Manyetik  alanlarına  giren  metal  nesneleri;  hareket  etseler  de,  etmeseler  de  temassız  olarak algılar. İndüktif  sensörler  endüstriyel  kullanımlar  için  ideal  şartları  sağlar. İndüktif  anahtarlar  ECKO  (Eddy  curreent  killed  osicillator)  tip  anahtarlardır.  Şekilde  görüldüğü gibi  4  temel bölümden oluşur.

        Osilatör,  bobin  üzerinden  sensörün  ön  yüzüne  yayılacak  olan  bir  manyetik  alan  oluşturur. Bu alana metal bir cisim girerse eddy akımları bu metal üzerinde dolaşır. Osilatörün  eddy akımını metal üzerinde dolaştırabilmek için enerjiye ihtiyacı vardır. Metal cisim sensöre yaklaştıkça bu akımın değeri artar ve osilatör üzerinde bir yük oluşturur. Yük osilatör için büyük olduğunda,  osilatör  durur.  Tetikleme  devresi  osilasyonun  durduğunu  algılar  ve  yükü  kontrol eden çıkış devresinin durumunu değiştirir.

ÇALIŞMA  YAPISI

        İndüktif temassız algılayıcının meydana geldiği önemli parçalar şunlardır: Osilatör (LC rezonans devresi), demodülatör, kippverstarker ve çıkış modülü.

        Manyetik  alan,  osilatör  bobinine  ait  ferrit  tabakası  çekirdeğinin  ve  ilave  koruyucuların yardımıyla  dışarıya  doğru  yönlendirilir.  Bu  sebepten  dolayı  indüktif  temassız  algılayıcın  aktif yüzeyi üzerinde aktif anahtarlama aralığı denen, sınırlı bir aralık oluşur.İşletme  geriliminin  uygulanması  ile  osilatör  salınır  ve  tanımlı  durağan  durum  akımı  geçer.  İletken  bir  malzeme  aktif  anahtarlama  aralığına  girdiği  zaman,  bu  malzemede  girdap akımları  oluşur.  Böylelikle  osilatör  enerji  kaybeder.  Salınımlar  sönümlenir  ve  temassız algılayıcının  akım  tüketiminde  bir  değişim  meydana  gelir.  Osilatörün  iki  durumu  osilatörün zayıflatılmış ve zayıflatılmamış olduğu durumlar elektronik olarak değerlendirilir. İndüktif yaklaşım anahtarı, iletken malzeme içerisinde girdap akımı kayıplarının  neden olduğu bir rezonans devresinin kalite faktöründeki değişikliğin fiziksel etkisinden yararlanır.Bir LC osilatörü 100 kHz ile 1 MHz. arasında yüksek frekanslı bir elektromanyetik alan oluşturur.Manyetik alan  herhangi  bir  yöne  yönelmeden  sargı  eksenine  göre  simetrik  biçimlenir.  Bununla  beraber  gerçekte,  yalnızca  akım  taşıyan  iletkenden  oluşan  bir sargı kullanılmaz ve yüksek geçirgenliği olan Ferit malzeme yardımıyla elektromanyetik alana istenilen doğrultuda bir yön vermeye çalışılır.Ferit çekirdek üzerine yerleştirilen sargının manyetik alanı sensör etrafında yoğunlaşmış  olur (özellikle duyarlı bir hale gelen sensörün etkin alanının ön tarafında) . Eğer sargı ve Ferit  çekirdek ayrıca bir metal ekranla  çevrilmiş ise manyetik alan tümüyle sensörün ön tarafındaki  alanda  sınırlanmış  olur.  Böylece  sensörün  kenarları  anahtarlama  özelliğini etkilemeden tümüyle metalle çevrilebilir (gömülebilir montaj özelliği).Eğer  bir  iletken  malzeme,  yaratılan  elektromanyetik  alan  içine  girerse,  indüksiyon  yasasına göre malzeme içinde girdap akımları oluşur ve osilatör devresinden enerji çeker. İndüktif temassız algılayıcılar ile sadece iletken (elektrik) malzemeler saptanabilir.


ENDÜKTİF YAKLAŞIM SENSÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ
        Bir  indüktif  yaklaşım  anahtarı  tüm  iletken  malzemeleri  algılayabilir.Çalışması  ne mıknatıslanabilir malzemelerle ne de metallerle sınırlıdır. Salınan elektromanyetik alana dayalı çalışma ilkesinden dolayı yaklaşım anahtarı, cisimlerin hareket edip etmemelerine bakmadan onları algılar. İndüktif yaklaşım anahtarı birkaç mikrovat’ lık bir elektrik enerjisi ile çalıştığından yarattığı  yüksek  frekanslı  alan  radyo  gürültüsünü  artırmaz.  Ayrıca  hedef  cisim  üzerinde ölçülebilecek kadar çok ısınma olmaz. Sensörün cisim üzerinde manyetik bir etkisi yoktur. Tüm pratik uygulamalarda hedef cisim her türlü etkiden uzaktır.
Kaynak
http://elektriknotlari.com/enduktif-yaklasim-sensorleri.html
http://akademik.maltepe.edu.tr/~enginoguzay/wp-content/uploads/2013/12/523EO0002.pdf#page=26&zoom=auto,68,363

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar