yakut özcan kişisel blog: inet-tr'13 etkin katilim 2.cagrisi + Akıllı sehirler Konferansi

14 Kasım 2013 Perşembe

inet-tr'13 etkin katilim 2.cagrisi + Akıllı sehirler Konferansi

18. Türkiye'de İnternet Konferansı, inet-tr'13, bu yıl 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusundaki Kongre Merkezinde yapılacaktır.
Bilindiği gibi, inet-tr, Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferanstır. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl "Mobil Yaşam", "Billgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", "Mahremiyet", "İnternet ve Demokrasi”, "Fatih Projesi", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Bu konuda Katılım çagrısı ektedir. Tüm başvuruların openconf.inet-tr.org.tr üzerinden yapılması gerekmektedir. Tüm başvuranların,
http://inet-tr.org.tr/inetconf18/yazar.html sayfasını okumalarını özellikle rica ediyoruz. Her başvurunun konular arasında Inet-Bildiri, Inet-Panel, Inet-Çalıştay, Inet-Seminer seçeneklerinden birini de işaretlemesi gerekmektedir. Bildirilerin en azından hakem degerlendirmesine imkan verecek uzunlukta bir geniş özet içermesi, tercihan tam metin olmalıdır. İlk başvuruların pdf formatında, sunulan ve basılacak bildirilerin ise son halinin editlenen bir formatda konferans sonrasında yeniden openconf üzerinden yüklenmesi beklenmektedir. Son öneri gönderme Tarihi: 15 Kasım 2013'dır.

Kamu kurumlarını e-devlet uygulamaların ve planlarının bir raporunu sunmaya davet ediyoruz. STK'ları sektörel sorunları ve çözüm yollarını tartışan Panel ve çalıştaylara davet ediyoruz.
İnternet girişimcilerimizden başarı ve başarısızlık örneklerini paylaşmaya davet ediyoruz. İnternetle bağlantılı özel sektörü sponsorluğa davet ediyoruz.
Tüm İnternet gönüllülerinden ekteki pdf dosyasını basıp, mümkünse büyüterek uygun yerlere asmasını rica ediyoruz.

Kesinleşen Bazı Panel, Forum, Seminerler Oturumlar:

- Fatih Projesi Paneli (Meb, Tubitak, Akademik)
- Yeni Medya Paneli (Bianet, Eksisözlük, Akademik, ...)
- İnterneti Demokrasiyi geliştirmek için Nasıl Kullanırız
(Forum - Moderatör: Şeref Oğuz)
- MicroBlog verileri Neden ve Nasıl işleyebiliriz (Seminer)
- Mobil Yaşam ve Uygulamaları (Çalıştay, Gonca Telli Yamamato)

E-Devlet Oturumları:
Başbakanlık
Kalkınma Bakanlığı (Bilgi Toplumu Stratejisi)
Türksat (E-Türkiye Portalı)

http://inet-tr.org.tr http://openconf.inet-tr.org.tr http://inet-tr.istanbul.edu.tr

---
inet-tr'13 Yürütme Kurulu Adına
Mustafa Akgul <akgul@bilkent.edu.tr>
=======================================================
İstanbul Bilişim Kongresi
13-14 Kasım
KadirHas Üniversitesi
Cibali
www.istanbulbilisimkonferansi.org.tr
Tema: "Akıllı Şehirler"

Katılım herkese açık ve ücretsiz. Webten kayıt isteniyor