yakut özcan kişisel blog: En çok kullandığım linux komutları

10 Mart 2017 Cuma

En çok kullandığım linux komutları

Merhaba arkadaşlar bu yazımda daha önce bahsettiğim Linux komutlarının devamı ve daha kapsamlı halde toparlayıp kısa açıklamalar ile sizinle paylaşacağım. Genelde “$” işareti görürsünüz yanlış hatırlamıyorsam “root” yetkisi gereken komutlar için dolar işareti kullanılıyordu.

 • lsb_release -a “Dağıtım bilgisine erişmeyi sağlar”
 • dmidecode --type bios “ ile sisteminizin donanım özelliklerinin bilgisine ulaşabilirsiniz.”
  • system
  • Baseboard
  • Processor
  • Memory
 • uname -a “Kernel(Çekirdek) bilgisini öğrenmek için kullanabilirsiniz.
 • fdisk -l “Disk bölümlerini görüntüleme”
 • uptime “Sistemin açık kalma süresi”
 • free -m “Kullanılan ram miktarı”
 • cd /dizinadi “Dizinler arası gezinme”
 • cp kopyalanacak_dosya kopyalanan_dosya “Dosya kopyalamaya yarar”
 • mv kopyalanacak_dosya kopyalanan_dosya “Dosya taşımaya yarar, aynı zamanda isim değiştirme için kullanılır”
 • pwd “bulunduğun dizini gösterir
 • ls “Dosyaları listeler”
 • mkdir klasör_adi “Klasör oluşturmaya yarar”
 • mkdir -p klasor_adi/altklasor_adi/son “Alt dizinler oluşturarak klasör oluşturma”
 • rm -rf “İzin istemeden klasör silme”
 • ls -la “Gizli dosya ve dizinleri de listeler”
 • cat dosya_ismi “Dosya içeriğini terminalde okuma”
 • nl dosya_ismi “Dosya içeriğini terminalde satır sayıları ile birlikte gösterir”
 • tail -n 5 dosya_ismi “Son 5 satırı terminalde okumamızı sağlar”
 • head -n 5 dosya_ismi “İlk 5 satırı terminalde okumamızı sağlar”
 • wc dosya_ismi “-l satır, -c karakter, -w ile de kelime sayısını görürüz”
 • find /dizin_adi -name dosya_adi.txt “Dizinde arama yapmak için kullanılır”
 • find /dizin_adi -perm 777 “Dizinde 777 ile izin verilmiş dosyaları bulur”
 • whereis program_adi “Programın çalıştırılabilir dizinin olduğu yeri gösterir”
 • clear[CTRL+L] “Terminali temizler”
 • history “Terminal geçmişini gösterir” (Ev dizininde .bashrc ile HISTORY size değiştirebiliriz)
 • !! “Terminalde son kullandığınız komutu çalıştırır”
 • !k “k ile başlayan daha önce kullandığınız komutu çalıştırır”
 • history -c “Terminal geçmişini siler”
 • komut1&&komut2 “iki komut çalıştırmak için kullanılır”
 • [TAB] “Terminalde kod tamamlamaya yarar iki kez üst üste bastığınızda liste şeklinde gösterir.
 • shutdown -h now “Sistemi kapatır”
 • shutdown -h now+10 “Sistemi 10dk sonra kapatır”
 • reboot “Sistemi yeniden başlatır”
 • ps aux “Sistemde çalışan işlemleri görüntüler”
 • top “Bir başka sistem işlemlerini gösteren komut”
 • kill 785 “Çalışan uygulamayı sonlandırır 785 = pid”
 • who “Sistem üzerindeki kullanıcıları listeler”
 • whoami “O an komutu çalıştıran kullanıcının kim olduğunu söyler”
 • su - kullaniciadi “Kullanıcılar arası geçişi sağlar”
 • dpkg -i paketadi.deb “Debian sistemlerde paket kurmaya yarar”
 • dpkg --purge remove programadi “Sistemde kurulu paketi kaldırma”
 • rpm -ivh paketadi.rpm “RedHat sistemlerde paket kurmak için kullanılır”
 • rpm -ev paketadi “RedHat sistemlerde kurulu paketi kaldırma”
 • apt-get install programadi “Debian sistemlerde program kurmaya yarar”
 • apt-cache search programadi “Debian sistemlerde depolarda programadi var mı diye arar”
 • apt-cache show programadi “Debian sistemlerde programadi ile ilgili bilgileri gösterir”
 • apt-get update “Debian sistemlerde güncelleme için kullanılır”
 • apt-get uprade “Debian sistemlerde yükseltme için kullanılır”
 • apt-get dist-upgrade “Debian sistemlerde Debian dağıtımınızın versiyonunu yükseltir”
 • apt-get autoremove “Debian sistemlerde kullanılmayan paketleri kaldırır”
 • apt-get autoclean “Debian sistemlerde program kalıntılarını siler”
 • yum install programadi “RetHat sistemlerde program kurmaya yarar”
 • ifconfig “Sistemimizin ağ ayarlarını görüntülemek için kullanılır”
 • iwconfig “Sistemimizin wireless ayarlarını görmek için kullanılır”
 • ping -c 3 ip_adresi “Ip adresine 3 adet sorgu gönderir”

Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar